You are currently viewing วิธีการป้องกันออฟฟิศซินโดรม

วิธีการป้องกันออฟฟิศซินโดรม

  • Post author:
  • Post category:Blog

ถ้าพูดถึงออฟฟิศซินโดรมต้องบอกเลยว่า เป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้คนที่มักจะทำงาน หรือใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นอาการปวด ไม่ว่าจะเป็นปวดคอไหล่หรือหลังก็ตามซึ่งมันเกิดจากพฤติกรรม ในการใช้ชีวิตประจำวันในการทำงานที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ และที่สำคัญการทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันนั้นทำให้เกิดความเคยชิน และสุดท้ายจะทำให้เกิดอาการปวดอาการตึงและอาการยึดสุดท้ายก็กลายเป็น ออฟฟิศซินโดรม และอย่างไรก็ตามทุกคนนั้นน่าจะอยากป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง JBO ขอเป็นตัวช่วยให้กำลังใจและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดกับทุกคนมาดูวิธีและเคล็ดลับในการป้องกันกันเลยดีกว่า

ป้องกันและลดปัญหาการเกิด ออฟฟิศซินโดรม

สำหรับวิธีการหลีกเลี่ยงหรือลดปัญหาการเกิดออฟฟิศซินโดรมนั้น มีวิธีการป้องกันด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง แต่คุณก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเช่นเดียวกัน เพราะอย่างไรก็ตามมันมักจะเกิดจากการนั่งอยู่ในท่าไหนนานๆ อย่างเช่นกันทำงานหน้าคอมมาเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน และต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานจึงเกิดอาการปวด ดังนั้นการปรับเปลี่ยนท่าทางเพื่อให้เหมาะสม จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและไม่ทำงานในท่าเดิมนานเกิน 50 นาที ควรหยุดพักและเปลี่ยนท่าบ้างปรับเปลี่ยน อุปกรณ์หรือการใช้เก้าอี้ที่เหมาะสมในการทำงาน

อาการที่เกิดขึ้นของออฟฟิศซินโดรม

อาการที่เกิดขึ้นสำหรับการเป็นออฟฟิศซินโดรมนั้น ต้องบอกเลยว่าคุณถ้าใช้ชีวิตประจำวันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ หรือเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มาเป็นระยะเวลานาน อาการปวดกล้ามเนื้อตามบริเวณต่างๆไม่ว่าจะเป็น คอ บ่าไหล่ สะบัก หลัง ซึ่งต้องบอกเลยว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะเกิดขึ้นได้ง่ายและเป็นบริเวณกว้างจากอาการปวด แน่นอนว่าการปวดนั้นชัดเจนและสำหรับบางคนอาจจะปวดเฉพาะตำแหน่ง หรือทั่วตำแหน่งของร่างกายมากน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตและอาจจะมีอาการชาตามมือตามแขนด้วย